Het geruis van de nacht ademt doorheen mijn kamer,
in een zachte dons van menselijke eenwording…

Caro Van Braeckel